Til toppen
Syre og base i balanse for god helse

Syre og base i balanse for god helse

En balansert syre-base er en viktig forutsetning for helsen vår. Les om hva som påvirker den viktige balansen.

Kroppen vår er i en konstant omstilling og justerer seg dynamisk som svar på eksterne påvirkninger. For at kroppen skal kunne gjøre dette optimalt er den avhengig av næringen vi tilfører via maten. Kroppen forsøker hele tiden å være i balanse, også når det gjelder balansen mellom syre og base. Dersom en er i et konstant syreoverskudd kan dette gi en overbelastning på systemet. Høyt proteininntak, høyt stressnivå, overtrening eller spesifikke kosthold og kostholdsendringer kan påvirke balansen. Syrene holder seg i bindevevet og legger en belastning på kroppens buffersystem. En syrefremmende livsstil kan over tid føre til en rekke plager og sykdomstilstander.

Den store interessen rundt syre-basebalansen oppsto rundt teorien til Robert Young, amerikansk mikrobiolog og ernæringsspesialist. Young hevder at ved å balansere kroppskjemien til den optimale verdien mellom base og syre i forholdet 80/20, vil du også optimalisere helsen. Og for å få til dette må du sørge for å innta det riktige forholdet mellom base- og syredannende matvarer.

Blodet vårt er svakt alkalisk med normal pH-verdi mellom 7,35 og 7,45. Teorien bak å anbefale en diett som er svakt basisk, er å tilpasse dietten mer i samsvar med blodets egen pH-verdi slik tilfellet var før innføringen av dagens moderne kosthold og hverdagens høye tempo. Konsekvensene av en ubalanse i syre/base over tid tvinger kroppen til å nøytralisere det sure miljøet. Dette gjør den ved å tappe kroppens lagre av basiske mineraler; kalsium, magnesium, kalium, natrium og sink, for å gjenopprette pH-balansen i blodet. Vi utarmer altså oss selv.

Basiske mineraler som kalsium, natrium, magnesium, sink og kalium bidrar til en rekke viktige funksjoner. Kalsium og magnesium er viktig for normal muskelfunksjon, benstruktur og er essensielt for energimetabolismen. Magnesium er i tillegg viktig for overføring av nerveimpulser og inngår i over 300 enzymreaksjoner. Sink bidrar til normal syre-baseomsetning. I tillegg er Sink viktig for normalt immunforsvar, det beskytter cellene mot oksidativt stress, bidrar til normal celledeling, viktig for synet, hud, hår og negler, samt viktig for vår mentale helse. Natrium og Kalium er viktige elektrolytter for cellenes funksjon. De er sammen helt nødvendige for å regulere væske- og stoffbalansen i kroppen, for muskel- og nervefunksjon og spiller en viktig rolle i kontrollen av hjerterytmen.

Mange kan med fordel spise mer basedannende matvarer som grønnsaker, frisk frukt, rotfrukter, nøtter og belgfrukter for å gjøre kostholdet mindre syredannende.

Det fins også tilskudd med basedannende mineraler om man har behov for det. Pascoe har basiske mineraler som pulver eller tabletter. Det følger med pH-strips sammen med tablettene for å kunne måle pH-verdien i urinen.