Til toppen
Aldringsbremsing innenfra

Aldringsbremsing innenfra

Les om “fasteimiterende stoffer”, ulike former for faste og annet som trykker på “aldringsbremsbrytere” i kroppen.

Vi vet at faste kan gi reduserte aldersrelaterte plager og forlenge livet til forsøksdyr. Men visste du at en rekke stoffer i mat og medisiner har egenskaper som etterligner faste? Her forteller vi om hvordan kan du finne en god miks av “fasteimiterende stoffer”, ulike former for faste og andre ting som trykker på “aldringsbremsbrytere” i kroppen.

Vi vet ikke om mennesker kan leve lengre ved å prøve å påvirke kjente livsforlengende “brytere” i cellene våre: Ingen har levd lenge nok ennå til å vite om ulike stoffer og livsstilstiltak som har til hensikt å forlenge livet faktisk fungerer, utover det som er vanlige helseråd, som det å trene og ikke røyke. Det er heller ikke satt igang studier som har til hensikt å måle livsforlengelse i mennesker ennå.

Men vi vet at for eksempel at en medisin som forlenger livet i forsøksdyr virker via en mekanisme (såkalt autofagi) som ulike stoffer i mat, samt faste, også påvirker. Dessuten kan et stoff som faller i nivå med alderen (NAD), som er viktig for at stabiliteten i hvor rendyrket en celles identitet er, til dels opprettholdes ved å innta ulike tilskudd. En hovedgrunn til at aldring skjer er at cellenes identitet blir utydelig: En hudcelle er med økende alder altså ikke en like rendyrket hudcelle lenger, men har også egenskaper som er unødvendige for en hudcelle og som forstyrrer funksjonen, eller at noen hudcellefunksjoner ikke er der i like stor grad lenger.  

Selv om vi altså ennå ikke vet om det kan oppnås livsforlengelse med ulike medisiner, kosttilskudd og ulike andre spesialtiltak er det gode holdepunkter for at tiltakene kan bedre helsen her og nå, og at det er nettopp ved å påvirke aldringsbrytere at de gir effekter. Disse bryterne bør deles inn i ulike kategorier. Det gjør det lettere å vite hva slags stoffer som kan og bør kombineres, og hva som eventuelt blir overflødig. Det finnes konkrete holdepunkter for at det å kombinere stoffer fra de ulike kategoriene vil være bedre enn å gjøre tiltak kun i én kategori.

 

En mulig kategori-inndeling er denne:

  • NAD-økende stoffer
  • Autofagi-økende stoffer
  • Sirtuinøkende stoffer
  • Restkategori (stoffer som har vist seg å kunne påvirke tegn på aldring, men hvor mekanismen passer mindre bra inn i de andre kategoriene)

 

Blant NAD-økende stoffer har vi tilskudd som inneholder ulike former for nikotinamid/vitamin B3 som kan bli omdannet til NAD, samt tilskudd som også inneholder stoffer som indirekte øker mengden NAD. En rekke mavarer inneholder også stoffer som bidrar til at NAD bedre kan resirkuleres og brytes ned i mindre grad, slik som kapers, grønn te og persille. True Niagen er et produkt som inneholder nikotinamidribosidklorid.

Blant autofagiøkende stoffer finnes mange ulike stoffer som finnes i ulike matvarer og kosttilskudd, og i noen få medisiner. Spermidin er et slikt stoff og finnes i rikelige mengder i hvetekim, samt i moderate mengder i mange andre matvarer. Også trening kan øke mengden autofagi.

Sirtuinøkende stoffer er blant annet resveratrol, pterostilben og fisetin. Resveratrol finnes i vin og flere andre matvarer, men mengdene er såpass små at tilskudd må til for å komme opp i virksomme doser. Det samme gjelder for pterostilben: Blåbær er en av de beste kildene, men det skal nok store mengder til for å få en dose som virkelig monner. Jordbær er imidlertid en relativt god kilde til fisetin, slik at en hel kurv med jordbær vil være en grei dagsdose.

I restkategorien finner vi blant annet tilskuddet PQQ. Dette stoffet har blant annet lovende effekter på mitokondriene, og til dels også sirtuiner, og har vist seg å øke livslengden med opptil 30 prosent i encellede organismer.

 

Forslag til bruk

Dersom du er relativt ung (under 40) er det nok noe mindre viktig med tilskudd av NAD-økende stoffer sammelignet med de andre kategoriene, siden NAD vanligvis ikke ligger særlig lavt når du er ung. Men er du over 40 vil det være aktuelt med tilskudd og andre tiltak fra alle kategoriene. Et par spiseskjeer med hvetekim per dag eller Spermidin som kosttilskudd, et par kapsler resveratrol, toppet med jordbær flere ganger i uka, samt tilskudd av PQQ og True Niagen vil være en bra kombinasjon. Og, ikke glem at faste, badstue, trening og isbading virker inn på mange av de samme aldringsbryterne.

Hvilke kombinasjoner og doser av ulike matvarer, kosttilskudd, faste og trening som vil være best for deg er det for tidlig å si noe sikkert om, men det er ikke for tidlig å starte med å gjøre noen mer målrettede tiltak. For sjansen for at det betyr noe for helsen over tid, og særlig jo eldre du blir, er absolutt tilstede.